• и (сврз.) признат (прид.)
  • како (сврз.) признат (прид.)