• и (сврз.) са (прид.)
  • зашто (сврз.) са (прид.)