• дека (сврз.) штом (сврз.)
  • и (сврз.) штом (сврз.)
  • а (сврз.) штом (сврз.)
  • но (сврз.) штом (сврз.)
  • ама (сврз.) штом (сврз.)
  • па (сврз.) штом (сврз.)
  • бидејќи (сврз.) штом (сврз.)
  • или (сврз.) штом (сврз.)
  • оти (сврз.) штом (сврз.)
  • та (сврз.) штом (сврз.)