• и (сврз.) да (чест.)
 • а (сврз.) да (чест.)
 • дека (сврз.) да (чест.)
 • за (сврз.) да (чест.)
 • па (сврз.) да (чест.)
 • додека (сврз.) да (чест.)
 • или (сврз.) да (чест.)
 • та (сврз.) да (чест.)
 • ако (сврз.) да (чест.)
 • ами (сврз.) да (чест.)
 • дури (сврз.) да (чест.)
 • ем (сврз.) да (чест.)
 • како (сврз.) да (чест.)
 • ни (сврз.) да (чест.)
 • ниту (сврз.) да (чест.)
 • но (сврз.) да (чест.)
 • пред (сврз.) да (чест.)
 • сепак (сврз.) да (чест.)
 • туку (сврз.) да (чест.)