• САД (скр.) за (предл.)
  • ДДВ (скр.) за (предл.)