• ајде (чест.) бре (изв.)
  • ајде (чест.) бе (изв.)
  • ајде (чест.) де (изв.)
  • ајде (чест.) море (изв.)
  • ајде (чест.) жити (изв.)