• ајде (чест.) да (сврз.)
  • ајде (чест.) и (сврз.)
  • ајде (чест.) штом (сврз.)