• да (чест.) се (зам.)
 • да (чест.) го (зам.)
 • да (чест.) ја (зам.)
 • да (чест.) му (зам.)
 • да (чест.) ги (зам.)
 • да (чест.) си (зам.)
 • да (чест.) ти (зам.)
 • да (чест.) им (зам.)
 • да (чест.) ми (зам.)
 • да (чест.) ме (зам.)
 • да (чест.) те (зам.)
 • да (чест.) ѝ (зам.)
 • да (чест.) ви (зам.)
 • да (чест.) ве (зам.)
 • да (чест.) ни (зам.)
 • да (чест.) нѐ (зам.)
 • да (чест.) секој (зам.)
 • да (чест.) тие (зам.)
 • да (чест.) јас (зам.)