• да (чест.) драг (прид.)
  • да (чест.) минат (прид.)
  • да (чест.) севкупен (прид.)