• ќе (чест.) замисли (гл.)
  • би (чест.) замисли (гл.)
  • и (чест.) замисли (гл.)