• ќе (чест.) ја (зам.)
 • не (чест.) ја (зам.)
 • да (чест.) ја (зам.)
 • еве (чест.) ја (зам.)
 • би (чест.) ја (зам.)
 • ене (чест.) ја (зам.)
 • и (чест.) ја (зам.)
 • нека (чест.) ја (зам.)
 • ете (чест.) ја (зам.)
 • ти (чест.) ја (зам.)
 • божем (чест.) ја (зам.)
 • зарем (чест.) ја (зам.)
 • ли (чест.) ја (зам.)
 • а (чест.) ја (зам.)
 • баш (чест.) ја (зам.)
 • дали (чест.) ја (зам.)
 • дури (чест.) ја (зам.)
 • зар (чест.) ја (зам.)
 • значи (чест.) ја (зам.)
 • ни (чест.) ја (зам.)
 • пак (чест.) ја (зам.)
 • само (чест.) ја (зам.)
 • сепак (чест.) ја (зам.)
 • уште (чест.) ја (зам.)