• и (чест.) за (предл.)
 • не (чест.) за (предл.)
 • само (чест.) за (предл.)
 • ни (чест.) за (предл.)
 • барем (чест.) за (предл.)
 • ли (чест.) за (предл.)
 • божем (чест.) за (предл.)
 • значи (чест.) за (предл.)
 • а (чест.) за (предл.)
 • ајде (чест.) за (предл.)
 • баре (чест.) за (предл.)
 • зар (чест.) за (предл.)
 • зарем (чест.) за (предл.)
 • ниту (чест.) за (предл.)
 • да (чест.) за (предл.)
 • дури (чест.) за (предл.)
 • макар (чест.) за (предл.)
 • нели (чест.) за (предл.)
 • неоти (чест.) за (предл.)
 • пак (чест.) за (предл.)
 • така (чест.) за (предл.)