• и (чест.) да (сврз.)
 • ли (чест.) да (сврз.)
 • ни (чест.) да (сврз.)
 • не (чест.) да (сврз.)
 • барем (чест.) да (сврз.)
 • ајде (чест.) да (сврз.)
 • немој (чест.) да (сврз.)
 • ќе (чест.) да (сврз.)
 • само (чест.) да (сврз.)
 • божем (чест.) да (сврз.)
 • чекај (чест.) да (сврз.)
 • би (чест.) да (сврз.)
 • значи (чест.) да (сврз.)
 • ај (чест.) да (сврз.)
 • нека (чест.) да (сврз.)
 • така (чест.) да (сврз.)
 • ниту (чест.) да (сврз.)
 • па (чест.) да (сврз.)
 • а (чест.) да (сврз.)
 • дали (чест.) да (сврз.)
 • дур (чест.) да (сврз.)
 • дури (чест.) да (сврз.)
 • ете (чест.) да (сврз.)
 • зар (чест.) да (сврз.)
 • пак (чест.) да (сврз.)
 • просто (чест.) да (сврз.)
 • сепак (чест.) да (сврз.)
 • ѓоа (чест.) да (сврз.)
 • ако (чест.) да (сврз.)
 • бар (чест.) да (сврз.)
 • баре (чест.) да (сврз.)
 • макар (чест.) да (сврз.)
 • мори (чест.) да (сврз.)
 • уште (чест.) да (сврз.)