• само (чест.) за (сврз.)
  • не (чест.) за (сврз.)
  • божем (чест.) за (сврз.)
  • и (чест.) за (сврз.)
  • ли (чест.) за (сврз.)