бара (гл.) - пиштол (имн.)

Се алкам вака: го барам пиштолот, го нема.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)