бев (гл.) - погрешен (прид.)

Но, и во овој филм, истиот проблем. (Се жалам премногу, нели?) Изборот на Грејнџер беше погрешен.
„МАРГИНА 22“ (1995)
Транспарентите и постерите со кои беше украсен плоштадот беа погрешни !
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Правецот во која се одеше беше погрешен, луѓето стануваа мајстори за лажење, како обид за излез користеа секакви можни финти како би се одбегнал пренадуван вакуумски балон...
„Ветришта“ од Радојка Трајанова (2008)