биде (гл.) - лош (прид.)

- Мамо, ние им ветивме дека нема да бидеш лоша со нив, - пискаа во еден глас лисичињата.
„Раскази за деца“ од Драгица Најческа (1979)
Она што сакам да го кажам е дека уметноста може да биде лоша, добра или индиферентна; но без оглед употребената придавка, треба да ја нарекуваме уметност: лошата уметност сѐ уште е уметност како што лошата емоција, сѐ уште е емоција.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Винстоновото срце заигра. Тоа е билтенот од фронтот; инстинктот му велеше дека вестите што следат ќе бидат лоши.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)