бил (гл.) - погрешен (прид.)

Татко ми сметаше дека следењето на патот на политиката за да се извлечеме од бедата на семејството би бил погрешниот, фаталниот чекор.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)
Според нивното сфаќање, општоусвоениот поглед за општо востание во Македонија бил погрешен, зашто мачно било да се организира и вооружи целиот незадоволен народ.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)
„Во тој случај“, реков, „пресметките Ви биле погрешни писмото не е во куќата како што претпоставувате.“
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)