бил (гл.) - признат (прид.)

Не знам точно колку, но спрема правилата на играта доволно за основање форум за човекови права што меѓународно би бил признат.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
Јордан Попјорданов-Орцето бил признат раководител на Кружокот, благодарејќи на неговите карактерни особини.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)