вади (гл.) - пиштол (имн.)

Ако си ага и имаш пари, имаш власт- сила, можеш да заграбуваш ниви, лозја... та треба ли и сѐ што е убаво да биде твое—и девојките?! (Го фаќа за гуша и го оборува на подот, потоа го вади пиштолот).
„Антица“ од Ристо Крле (1940)
ФЕЗЛИЕВ: (Станува. Го вади пиштолот.
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)