вперува (гл.) - пиштол (имн.)

Ми вперува пиштол... Врз градите...
„Маргина бр. 21“ (1995)