впива (гл.) - лош (прид.)

А ако впива лоша енергија, тоа ќе ја намали (иако не значајно) количината на насилство во реалниот свет, бидејќи луѓето ќе можат да си ги исполнат насилните желби во виртуалноста во уште побрутален облик - без последици, зашто е тоа виртуален свет.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)