втурне (гл.) - назад (прил.)

Еден наш познаник, студент на Воената Медицинска Академија кој присуствуваше при тоа, изјави дека нема да успеат, да ме втурнат назад.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)
Овде тато повторно се налути - божем, тоа уште не може да се нарече раѓање, тоа уште не е човек туку е половина ембрион и дека е потребно или да се втурне назад, или да се смести во инкубатор.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)