втурне (гл.) - насилен (прил.)

Се втурнав насилно во внатрешноста на нерегистрираната продавница, меркајќи ја непријателски оставата зад скалите.
„Ниска латентна револуција“ од Фросина Наумовска (2010)