втурне (гл.) - онаму (прил.)

Тато толку се разбесна, што акушерката која ме породи се збуни и започна да ме втурнува онаму, од каде само што излегов.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)