даде (гл.) - лош (прид.)

Некои сметаат дека Сандерс, и покрај своите добри намери, дава лоша информација, зашто производителите може веднаш да пуштат на пазарот лоши имитации на таблетите што добиле добри оценки.
„МАРГИНА бр. 37“ (1997)