е (гл.) - погрешен (прид.)

Последното востание ни покажа оти овој пат по којшто одевме сега е погрешен и опасен.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Во заслепувачки блесок на инспирација, сфатив дека овој израз „интерактивен“ е погрешен.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)