загргори (гл.) - и (сврз.)

И нова беља. Вклучувам, моторот загргори и онеме. Пак и пак и нејќе да запали.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)