замисли (гл.) - ме (зам.)

„Сега замисли ме како стојам на гредата од покривот на куќата,“ рече Даниел.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)