замисли (гл.) - некој (зам.)

И Ројхлин замислил некое тајно писмо.
„МАРГИНА 22“ (1995)
(Имаше и такви крикови: ти се чини дека ја расцепуваат темнината и придонесуваат да си замислиш некоја чудна звучна светлина).
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)