замисли (гл.) - секој (зам.)

Така како што замислува секое девојченце во своите невини мечти.
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)