замисли (гл.) - таа (зам.)

А и онаа тетка ми Ана, што се замислува таа, дека е уметничко дело на природата?
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)
Сега и јас можам да си ја замислам таа гасеница на осаменоста.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)
И замисли таа да те бие по муцка, да ти пцуе мајка, сестра и жена и сите светии...
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)