замисли (гл.) - ти (зам.)

Ништо во градот нема да се вика по тебе, а и подобро замисли ти се погоди депонија, или улица што не води никаде.
„Најважната игра“ од Илина Јакимовска (2013)