запее (гл.) - погрешен (прид.)

Никогаш не се случуваше да запее погрешна песна.
„Азбука и залутани записи“ од Иван Шопов (2010)