знае (гл.) - погрешен (прид.)

— ,Иако ја знаевме погрешната линија на југословенската партија, диктира Атанасов, ние продолживме оттаму да примаме задачи за саботажа"...
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)