издаде (гл.) - погрешен (прид.)

И за крај, за сè да тече регуларно при постапката за утврдување инвалидност, додадена е одредбата според која лицето кое издало погрешна или невистинита медицинска документација, неосновано утврдило постоење на инвалидност или не пријавило инвалидност, или доставило невистинита медицинска документација, ќе одговара за кривично дело и ќе биде казнето согласно со Кривичниот законик (чл. 13).
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)