измами (гл.) - громогласен (прид.)

Квалитетот на песната измами громогласен аплауз.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)