измами (гл.) - наш (прид.)

Измамија империи и освојувачи да ја покорат и разделат албанската земја, но не можеа да ја измамат нашата славна партија.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)