испразни (гл.) - пиштол (имн.)

„А-аа! Така значи, така, гаде препреден...” скреска офицерот и го испразни пиштолот во сликарот.
„Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)