истрга (гл.) - пиштол (имн.)

Кој ти дозволи тоа да го правиш!“ свика кон сејменот, го истрга пиштолот и ги забуца куршумите во него.
„Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)
Овој го истрга пиштолот и ги истури сите куршуми по Профима.
„Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)