корне (гл.) - даб (имн.)

Кога ветерот крши слаба трска - може и мнрно да се гледа, но кога тој корне даб од земјата - тогаш во градите се крева бура и човек не може да биде мирен.
„Бојана и прстенот“ од Иван Точко (1959)