лоцира (гл.) - индустрија (имн.)

Во втората зона, во која ќе бидат лоцирани индустријата и рекреационите површини, ќе живеат 100.000 луѓе а во третата и четвртата зона - 150.000 луѓе.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)