лоцира (гл.) - надвор (прил.)

Не е случајно што овие градови се лоцираат надвор од Париз.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)