наврти (гл.) - пиштол (имн.)

Заишкаа по ластовицата, ги навртеа пиштолите, калашниковите борни коли и скорпии и пукаа со злост и злоба по птичето.
„Захариј и други раскази“ од Михаил Ренџов (2004)