направи (гл.) - погрешен (прид.)

Нешто како да му велеше да не брза за да не направи погрешен чекор.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)