нарече (гл.) - лош (прид.)

Мене ме нарекуваат лош човек, но само делумно се во право.
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)