наслика (гл.) - погрешен (прид.)

Барем на половината од нив беа насликани погрешни ликови !
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)