ничкоса (гл.) - наш (прид.)

Знаеш ли колку е ничкосан нашиот углед?
„Бед инглиш“ од Дарко Митревски (2008)