обеси (гл.) - пиштол (имн.)

Го обесил пиштолот на клинец и до зулуфите се вљубил.
„Најголемиот континент“ од Славко Јаневски (1969)