опаше (гл.) - пиштол (имн.)

Си го опашав пиштолот на појас и одам.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)